Universal muruseemnesegu

Elurajoonide, eramajade ümbruse ja üldkasutatavate haljasalade tarbeks, samuti ökoloogiliseks külviks ettenähtud murusegu. Talub hästi keskmise intensiivsusega kasutust. Dekoratiivne välimus, vastupidav mõõdukale tallamisele, pärast niitmist ühtlase kasvuga. Väga vastupidav muutlikele ja ebasoodsatele kasvutingimustele. Vajalik on õige väetamine, eriti murukamara moodustumise ajal esimesel aastal pärast külvi.

Soovituslik külvinorm 25 g/m².

Koostis
karjamaa raihein Lp 30%
võsundiline punane aruhein Frr 35%
puhmikuline punane aruhein Frc 20%
kink-aruhein Ft 10%
aasnurmikas Pp 5%
Pakend
15 kg